VietlawOnline

"Hương liệu thực phẩm" không được giảm 2% thuế GTGT

Cập nhật 20/5/2022 | Đăng tải: LVN.5460

hoi Công ty Song Nguyễn Lâm
Công ty chúng tôi có nhập khẩu Hương liệu (phụ gia thực phẩm) có thành phần cấu tạo là: hỗn hợp tinh dầu/chất thơm/chất tạo hương và các thành phần khác như dung môi, chất ổn định, chất chống oxy hóa,…(áp mã HS 33021090)
Theo Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nhóm mã HS 3302 có trong cột 10 và phần mô tả Tên sản phẩm ở cột 8 là “Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật”.
Câu hỏi thắc mắc của chúng tôi:
Hai trường hợp liệt kê bên dưới, có được xem là “Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật” và áp dụng mức thuế GTGT 10% theo Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP hay không?
+ Trường hợp 1: Tất cả hỗn hợp tinh dầu/chất thơm/chất tạo hương trong thành phần cấu tạo sản phẩm đều là chất thơm từ tinh dầu thực vật, và kết hợp với các thành phần khác như dung môi, chất ổn định, chất chống oxy hóa....
+ Trường hợp 2: Trong thành phần cấu tạo sản phẩm có ít nhất 01 thành phần là chất thơm từ tinh dầu thực vật, và kết hợp với các thành phần khác như dung môi, phụ gia thực phẩm chất ổn định, chất chống oxy hóa,…
Kính mong Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn cho doanh nghiệp biết để thực hiện cho đúng với tinh thần của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

luat Cục Hải quan TP. HCM:

Theo Phụ lục I – Nghị định 15/2022/NĐ-CP có tên sản phẩm được nêu ở cột 8 “ Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật” và nêu ở cột 9 “Dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp, sản xuất đồ uống”. Mã HS nêu tại cột 10 là 3302.

Căn cứ Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, hướng dẫn tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 và công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2022 của Tổng cục Hải quan, đối chiếu với trường hợp của công ty nêu trên thì:

Mặt hàng NK thuộc 02 trường hợp của Công ty có tên sản phẩm là “ Hương liệu (phụ gia thực phẩm) có thành phần cấu tạo là: Hỗn hợp tinh dầu/chất thơm/chất tạo hương và các thành phần khác như dung môi, chất ổn định, chất chống oxy hoá,...”, mã HS: 3302.10.90 thuộc Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế suất GTGT 10%.

Công ty lưu ý khai báo định danh hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam, quy định về phân loại hàng hoá và các văn bản hướng dẫn liên quan, Biểu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty cung cấp hồ sơ cụ thể với Chi cục nơi đăng kí tờ khai hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.

Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Hạng mục công trình hoàn thành từ 1/2/2023 - 31/12/2023 chỉ được quyết toán với thuế suất GTGT 8%
otvet Công trình nghiệm thu năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dự án đấu thầu năm 2022 nhưng hoàn thành năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Tiền hoa hồng do nước ngoài chi trả cho các lô hàng bán tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế GTGT (10%)
otvet Công trình xây dựng có hóa đơn lập sau ngày 31/12/2022 sẽ không được giảm thuế GTGT
otvet Hóa đơn xuất vào năm 2023 không được giảm thuế GTGT, cho dù hợp đồng ký năm 2022
otvet Tiền bồi thường hợp đồng được miễn nộp thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ xuất sau 1/1/2023 không còn được giảm thuế GTGT
otvet Dịch vụ hoàn thành sau 31/12/2022 có được tính giảm 2% thuế GTGT?
otvet Kinh doanh hàng thủy sản, trường hợp nào được miễn nộp thuế GTGT?
otvet Hóa đơn phát hành sau 31/12/2022 không còn được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ cung ứng sau 31/12/2022 nhưng thu tiền trước có được giảm thuế GTGT?
otvet Kê khai giảm thuế GTGT của hàng nhập khẩu có bị phạt?
otvet Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có được giảm thuế GTGT?
otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng