LuatVietnam

stop-check Chế độ báo cáo thống kê mới của ngành Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTTstatus1 ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông (145 trang)
Posted: 24/7/2018 9:26:23 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:56:03 PM (GMT+7)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018.

Thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 và Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022, thay thế bằng Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2018
Hết hiệu lực 15-Aug-2022

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
light-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
light-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS
blue-check "Cáp sợi quang" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng cáp quang không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check 6 nền tảng số được ưu tiên phát triển trong năm 2022
blue-check Sẽ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trong năm 2022
blue-check Chuẩn dữ liệu và phương thức gửi hồ sơ đến Cổng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
blue-check Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số