LuatVietnam

blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment

Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (18 trang)
Posted: 20/6/2022 8:38:42 AM | Latest updated: 19/7/2022 2:32:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5486 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 16-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5486

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu