LuatVietnam

blue-check Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ được gia hạn đến 2025 English attachment

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020 (10 trang)
Posted: 17/2/2020 7:39:22 AM | Latest updated: 15/8/2022 9:07:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4897 | Vietlaw: 480
LuatVietnam

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2020, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng chống dịch nCoV kết hợp xây dựng phương án phát triển KT-XH theo mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, tại phiên họp này, Chính phủ đã thống nhất gia hạn chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12status2 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4897

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ11_14022020CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022
blue-check Gia hạn tiến độ thực hiện dự án phải nộp thêm tiền thuê đất
blue-check Tiền thuê đất sẽ khai nộp vào Tiểu mục 3649
blue-check Tiền thuê đất nộp thừa do điều chỉnh quy hoạch xây dựng có được hoàn trả?
blue-check Chưa có quyết định thuê đất, đơn giá không được bảo lưu trong vòng 5 năm
blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ
blue-check [Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022
blue-check Trả lại tiền thuê đất được miễn, giảm sai phải chịu thêm tiền chậm nộp
blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment
blue-check Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021
blue-check Đổi tên doanh nghiệp, nếu chưa ký lại hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê?
blue-check Nhận chuyển nhượng đất thuê có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước mới được xét giảm 30% tiền thuê do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Đất thuê bị thu hồi nhưng chưa bàn giao vẫn phải nộp tiếp tiền thuê đất
blue-check Về việc chuyển tiếp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đã hết thời gian hưởng
blue-check Đổi tên nhưng chưa ký lại hợp đồng theo tên mới sẽ không được giảm 30% tiền thuê đất English attachment
blue-check Đất dự án nếu sử dụng chậm tiến độ phân kỳ phải nộp thuế theo mức 0,15% English attachment