VietlawOnline

Có được cộng dồn thâm niên làm việc của các lần tái ký HĐLĐ để tính tăng phép năm?

Cập nhật 30/5/2022 | Đăng tải: LVN.5461

hoi Cao Thị Nhân Anh (TP. HCM)
Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2020. Cuối tháng 8/2020, tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2021, tôi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, không tham gia BHXH.
Từ tháng 11/2021 đến nay, tôi tái ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày phép năm đến cuối năm 2021 của tôi có được tính cộng dồn thời gian làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã ký trước đó để tính thâm niên làm việc không?
Nếu không được cộng thêm 1 ngày phép theo quy định thì công ty có vi phạm pháp luật lao động không?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Điều 114 Bộ luật Lao động quy định, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau: Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày. 

Nội dung câu hỏi không nêu rõ bà làm việc cho cùng một người sử dụng lao động (trong thời gian công tác từ tháng 2/2014 đến đến tháng 10/2021) nên chưa đủ cơ sở để xác định thâm niên làm việc. Trường hợp bà làm việc cho cùng một người sử dụng lao động thì tổng thời gian làm việc cho người sử dụng lao động đó được tính là thâm niên làm việc. 

Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về xử phạt vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng năm. 

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?
otvet Được rút lại đơn xin nghỉ việc trong thời hạn báo trước
otvet Thời gian nghỉ giải lao có được tính lương?
otvet Công ty nợ tiền BHXH vẫn được chốt sổ
otvet Làm việc không trọn tháng có được tính 1 ngày phép năm?
otvet Điều kiện bắt buộc khi nghỉ hưu trước tuổi
otvet Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?
otvet Chỉ được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm BHXH, không phân biệt BHXH bắt buộc hay tự nguyện
otvet Tiền lương có được ưu tiên thanh toán khi công ty bị phá sản?
otvet Cách tính trợ cấp mất việc
otvet Có được sa thải nhân viên vì từ chối đi công tác xa?
otvet Lao động cao tuổi vẫn phải đóng BHXH nếu chưa đủ điều kiện hưởng hưu
otvet Công ty có được quyền kiểm soát điện thoại của nhân viên?
otvet Tiền lương của lao động hưu trí được trả thêm khoản đóng BHXH
otvet Lương đóng BHXH bị khống chế mức trần (không quá 20 lần lương cơ sở)
otvet BHXH một lần chỉ được rút sau 1 năm nghỉ việc
otvet Phụ cấp chức vụ PCCC có bị tính đóng BHXH?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ dừng tăng khi đủ 62 tuổi (với nam) và 60 tuổi (với nữ)
otvet Cần đóng BHXH đủ 35 năm (với nam) và 30 năm (với nữ) nếu muốn có lương hưu tối đa
otvet Công tác tại vùng khó khăn vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được hưởng hưu