VietlawOnline
Công văn số 902/TCT-CS ngày 25/02/2008 của Tổng cục Thuế Về việc miễn tính thuế GTGT đối với phần chênh lệch trong khoản thu cước vận tải quốc tế. (1 tr.)
Posted: 6/3/2008 8:40:00 PM | Latest updated: 31/5/2022 8:06:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 1951

Related documents

Penalty document

Unknown

Information

Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown

Files attachment

Timeline

No data