LuatVietnam

blue-check Điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động tại các khu công nghiệp English attachment

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (13 trang)
Posted: 29/3/2022 7:09:09 AM | Latest updated: 20/5/2022 4:06:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5421 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Người lao động đang ở nhà trọ, nhà thuê nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng trong thời gian tối đa 3 tháng:

(i) Đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu/vùng kinh tế trọng điểm.

(ii) thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 30/6/2022.

(iii) có HĐLĐ từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022;

(iv) đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng đề nghị hỗ trợ; riêng những lao động không thuộc diện đóng BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng trước liền kề.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ xem tại Điều 6 Quyết định này.

Ngoài ra, những người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm còn được hưởng gói hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 (1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng) nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 28-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5421

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Hỗ trợ người lao độngCập nhật đến: 6-Jun-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu