LuatVietnam

Dự kiến giảm thời gian đóng BHXH được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm

Cập nhật 2/6/2022 | Đăng tải: LVN.5465

hoi Bạn đọc
Tôi muốn hỏi thông tin cụ thể về đề xuất giảm số năm đóng để hưởng lương hưu, khi nào được thông qua?

luat Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Quốc hội hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Với mục đích tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Cụ thể, dự luật Bảo hiểm xã hội sẽ đề xuất giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung các quyền lợi, nhất là các quyền lợi ngắn hạn để gia tăng sự hấp dẫn, tạo động lực cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, để ngăn chặn và xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội, trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn đề xuất bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội dưới mọi hình thức.

Theo Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), lần sửa Luật Bảo hiểm xã hội này có nhiều điểm đáng chú ý, đặc biệt là quy định giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định điều kiện thời gian tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí đủ 20 năm. Điều này dẫn đến nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu.

Trong khi đó, hiện nay nhiều nước quy định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, mặc dù mức lương hưu có thể thấp nhưng vẫn tốt hơn là chuyển sang hưởng trợ cấp tuổi già hay lương hưu xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo...

Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tính toán đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, với mức hưởng được tính toán phù hợp.

Xem thêm