LuatVietnam

blue-check Lập báo cáo quản trị cho công ty ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%

Công văn số 34786/CTHN-TTHT ngày 18/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng chính sách thuế GTGT khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài (4 trang)
Posted: 28/7/2022 2:37:36 PM | Latest updated: 1/8/2022 1:32:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5508
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dịch vụ lập báo cáo quản trị cho công ty nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện tiêu dùng ở ngoài Việt Nam và có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được hưởng thuế GTGT 0%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5508

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu