LuatVietnam

stop-check Luật Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 2000 English attachment

Luật số 24/2000/QH10status3 ngày 09/12/2000 của Quốc hội Về Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (31 tr.)
Posted: 18/6/2010 9:20:00 AM | Latest updated: 4/7/2022 9:01:52 AM (GMT+7)

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm năm 2010 số 61/2010/QH12status3 ngày 24/11/2010.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 42/2019/QH14status2 ngày 14/6/2019.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, thay thế bằng Luật số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Công báo số 6
Hiệu lực 1-Apr-2001
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Văn bản thay thế

follow 08/2022/QH15 - Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL24_09122000QH10[E].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: LL24_09122000QH10[Rev.1, 61/2010/QH12, 01/07/2011].doc
Thay đổi lần 2: LL24_09122000QH10[Rev.2, 42/2019/QH14, 01/11/2019].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

light-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
light-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Doanh thu phát sinh thêm ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được miễn thuế GTGT
blue-check Nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên trên 1 triệu đ/tháng phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check 09 loại báo cáo định kỳ dành cho ngành bảo hiểm
blue-check Lương hưu của BHXH tự nguyện có chịu thuế TNCN?
blue-check Tiền thưởng cho đại lý bảo hiểm bị tính thuế GTGT?
blue-check Hoa hồng bán bảo hiểm đúng giá được miễn thuế GTGT