LuatVietnam

light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment

Luật số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Luật Kinh doanh bảo hiểm (71 trang)
Posted: 1/7/2022 10:25:55 AM | Latest updated: 15/8/2022 11:24:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5487 | Vietlaw: 573
LuatVietnam

Luật này thay mới toàn bộ quy định về điều kiện thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, phạm vi kinh doanh bảo hiểm, các loại hợp đồng bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm....

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật này là cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn góp đến 100% trong các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm (Điều 68).

Tuy nhiên, doanh nghiệp nước ngoài nếu muốn góp vốn thành lập công ty bảo hiểm tại Việt Nam thì phải có tổng tài sản không thấp hơn 02 tỷ Đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ (khoản 1 Điều 65, khoản 1 Điều 66).

Đối với doanh nghiệp trong nước, nếu muốn góp vốn thành lập công ty bảo hiểm thì phải có tổng tài sản không thấp hơn 2.000 tỷ Đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ (khoản 2 Điều 65).

Cũng theo Luật mới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm: tư vấn, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm được bổ sung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Điều 155).

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023. Riêng Khoản 3 Điều 86, khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95, khoản 3 và khoản 4 Điều 99, các Điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10status3 (đã được sửa đổi theo Luật số 61/2010/QH12status3 và Luật số 42/2019/QH14status2 ) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp sau đây:

a) Khoản 1 Điều 157 của Luật này;

b) Các điều 77, 78, 79, 80, 81, 83, 94 và 98 của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10status3 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12status3 và Luật số 42/2019/QH14status2 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5487

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL08-16062022QH15[EN].pdf

Dòng thời gian

Kinh doanh bảo hiểm

light-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
light-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Doanh thu phát sinh thêm ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được miễn thuế GTGT
blue-check Nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên trên 1 triệu đ/tháng phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check 09 loại báo cáo định kỳ dành cho ngành bảo hiểm
blue-check Lương hưu của BHXH tự nguyện có chịu thuế TNCN?
blue-check Tiền thưởng cho đại lý bảo hiểm bị tính thuế GTGT?
blue-check Hoa hồng bán bảo hiểm đúng giá được miễn thuế GTGT