LuatVietnam

red-check Luật sửa đổi kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ (2019) English attachment

Luật số 42/2019/QH14status2 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10status3 và Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11status2 (9 trang)
Posted: 3/7/2019 3:08:22 PM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4746 | Vietlaw: 416
LuatVietnam

Luật này bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm gồm: tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm đều thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện (khoản 2 Điều 3).

Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức khác có tư cách pháp nhân đều được quyền cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Riêng cá nhân chỉ được quyền cung cấp mỗi dịch vụ tư vấn bảo hiểm (Điều 93a).

Về sở hữu trí tuệ, theo sửa đổi của Luật này, "nhãn hiệu nổi tiếng" được xác lập quyền sở hữu trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký (khoản 1 Điều 2).

Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu của mình, nếu nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó sẽ bị chấm dứt hiệu lực (khoản 8 Điều 2).

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Các quy định về sở hữu trí tuệ tại Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2019 đối với các trường hợp sau đây:

a) Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ 14/1/2019.

b) Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý được cấp trên cơ sở đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ 14/1/2019.

c) Yêu cầu chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện từ 14/1/2019.

d) Vụ kiện xâm phạm quyền SHTT được cơ quan có thẩm quyền thụ lý từ 14/1/2019.

Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019.
xem Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019.
  • Nội dung sửa đổi Luật số 24/2000/QH10status3 tại Luật này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023, theo quy định tại Luật số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Nov-2019
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4746

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL42_14062019QH14[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

light-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
light-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Doanh thu phát sinh thêm ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được miễn thuế GTGT
blue-check Nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên trên 1 triệu đ/tháng phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check 09 loại báo cáo định kỳ dành cho ngành bảo hiểm
blue-check Lương hưu của BHXH tự nguyện có chịu thuế TNCN?
blue-check Tiền thưởng cho đại lý bảo hiểm bị tính thuế GTGT?
blue-check Hoa hồng bán bảo hiểm đúng giá được miễn thuế GTGT