VietlawOnline

Những ai được hưởng chế độ tử tuất khi người lao động qua đời?

Cập nhật 17/6/2022 | Đăng tải: LVN.5486

hoi Bạn đọc
Bác tôi Trần Văn Uyên, sinh ngày 04.11.1965 tại Thái Bình, nơi đăng ký thường trú: Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai Số CMND: 272178*** cấp ngày 22.9.2007.
Bác tôi mất ngày 27.08.2012 do tai nạn lao động tại công trường - có biên bản điều tra tai nạn lao động chết người do Đoàn Điều tra Tai nạn Lao động TP. Hồ Chí Minh lập ngày 19.11.2012.
Nơi làm việc của bác tôi tại Công ty Cổ phần Lilama 45.1 khoảng 22 năm (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) - địa chỉ trụ sở chính 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Bác tôi không có vợ, con. Ông, bà tôi cũng đã mất. Như vậy cho tôi hỏi, mẹ tôi và các anh chị em ruột khác của bác có được quyền thừa kế khoản bảo hiểm của bác không?
Nếu được thì gia đình tôi cần làm những thủ tục gì? liên hệ với cơ quan nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau: Trường hợp ông Uyên đang tham gia BHXH, chết do tai nạn lao động vào ngày 27.8.2012 thì được giải quyết chế độ BHXH theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29.6.2006.

Căn cứ khoản 7, Điều 3 Luật BHXH quy định “Thân nhân là con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội; người khác mà người tham gia bảo hiểm xã hội phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng”.

Căn cứ Điều 63, Luật BHXH quy định người lao động đang đóng BHXH sau khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

Căn cứ Điều 47, Điều 64, Điều 65 Luật BHXH, thân nhân người đang tham gia BHXH chết do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động bằng ba mươi sáu tháng lương tối thiểu chung và được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Tháng 4.2013, Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nộp hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân ông Trần Văn Uyên.

Tờ khai của thân nhân (mẫu 09A-HSB) khai bố mẹ đẻ ông Uyên đã chết, không còn các thân nhân khác theo Luật BHXH. Vì vậy, ngày 18.4.2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 168/QĐ-BHXH và thực hiện chi trả trợ cấp mai táng đối với người đã lo mai táng (bà Trần Thị Dung, là em của ông Uyên).

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?