LuatVietnam

red-check Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2022 English attachment

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (17 trang)
Posted: 9/2/2022 2:31:10 PM | Latest updated: 31/1/2023 11:05:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5389 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Năm 2022, Chính phủ sẽ triển khai các chính sách chủ yếu sau đây nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch:

- Giảm 2% thuế suất GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 );

- Cho phép hạch toán vào chi phí hợp lý khoản chi ủng hộ, tài trợ chống dịch (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 );

- Giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 );

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 ;

- Áp dụng mức thuế XNK mới theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CPstatus1 ;

- Giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP );

- Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB và tiền thuê đất trong năm 2022;

- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay thương mại của doanh nghiệp thuộc các ngành nghề: hàng không, vận tải kho bãi; du lịch; giáo dục; nông nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; xuất bản phần mềm...;

Đối với người lao động, Chính phủ sẽ triển khai một số chính sách hỗ trợ sau đây: hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà (từ 500.000 - 1 triệu/tháng) cho người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022); cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; cho vay hỗ trợ tạo việc làm...

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ ngày 30/01/2023, theo quy định tại Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 30/1/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5389

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu