LuatVietnam

blue-check Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2022 English attachment

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (17 trang)
Posted: 9/2/2022 2:31:10 PM | Latest updated: 15/8/2022 9:07:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5389 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Năm 2022, Chính phủ sẽ triển khai các chính sách chủ yếu sau đây nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch:

- Giảm 2% thuế suất GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10% (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 );

- Cho phép hạch toán vào chi phí hợp lý khoản chi ủng hộ, tài trợ chống dịch (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 );

- Giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 );

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 ;

- Áp dụng mức thuế XNK mới theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ;

- Giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP );

- Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB và tiền thuê đất trong năm 2022;

- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 đối với các khoản vay thương mại của doanh nghiệp thuộc các ngành nghề: hàng không, vận tải kho bãi; du lịch; giáo dục; nông nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; xuất bản phần mềm...;

Đối với người lao động, Chính phủ sẽ triển khai một số chính sách hỗ trợ sau đây: hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà (từ 500.000 - 1 triệu/tháng) cho người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022); cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; cho vay hỗ trợ tạo việc làm...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5389

Tệp đính kèm

enflag wordicon NQ11-30012022CP[EN].doc

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2022 English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch
blue-check Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội
blue-check Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bốn ngày 3-6/11/2021
blue-check Các tỉnh được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất
blue-check Chính phủ yêu cầu khôi phục từng bước sản xuất kinh doanh kể từ tháng 10/2021
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM sắp hưởng nhiều gói hỗ trợ trong tháng 8/2021
blue-check Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 English attachment
blue-check Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của TP. Hà Nội
blue-check Nghị quyết về phát triển bền vững English attachment