LuatVietnam

blue-check Bổ sung nhiều vi phạm trong lĩnh vực lao động, việc làm bị xử phạt từ 17/1/2022 English attachment

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (61 trang)
Posted: 20/1/2022 12:45:43 PM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5380 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Khá nhiều vi phạm trong lĩnh vực lao động, việc làm sẽ bắt đầu bị xử phạt kể từ ngày 17/1/2022, như:

- Không xuất trình được sổ quản lý lao động khi cơ quan nhà nước yêu cầu, mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng (điểm d khoản 1 Điều 8).

- Thực hiện một trong các hành vi: lôi kéo; dụ dỗ; hứa hẹn; quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động, mức phạt từ 50 - 75 triệu (khoản 3 Điều 8).

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc, mức phạt từ 15 - 30 triệu (khoản 3 Điều 11).

- Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để khấu trừ nợ, mức phạt từ 50 - 75 triệu (điểm b khoản 4 Điều 11).

- Sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động bằng phụ lục; không cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc theo yêu cầu của người lao động đã thôi việc, mức phạt từ 1 - 20 triệu, tùy số lượng người lao động bị vi phạm (khoản 2 Điều 12).

- Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; không thực hiện đối thoại khi có yêu cầu; không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, mức phạt từ 5 - 10 triệu (Điều 15).

- Không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động; ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, phạt từ 5 - 50 triệu, tùy số lượng người lao động bị vi phạm (khoản 2 Điều 17).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2022 và thay thế Nghị định số 28/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 01/3/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 17-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5380

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian