LuatVietnam

blue-check Sửa đổi hàng hoạt quy định về đất đai English attachment

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (53 trang)
Posted: 21/12/2020 7:36:03 AM | Latest updated: 19/8/2022 11:08:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5113 | Vietlaw: 496
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đất đai tại các Nghị định sau:

1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CPstatus2 về giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án đầu tư; điều kiện chuyển nhượng đất trong dự án nhà ở; trình tự thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng; ...

2. Nghị định số 47/2014/NĐ-CPstatus2 về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất.

3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CPstatus2 về cho thuê đất thực hiện dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Nghị định này, các dự án kinh doanh dưới hình thức "phân lô bán nền" phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Đã hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng;

(ii) Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của lô đất thực hiện dự án, kể cả phí, lệ phí;

(iii) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị cho phép chuyển nhượng đất phân lô bán nền;

(iv) Các điều kiện khác theo pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, kinh doanh BĐS và nhà ở.

Đồng thời, dự án phân lô bán nền phải nằm ngoài địa bàn các phường của các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I; nằm ngoài khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung các công trình là điểm nhấn kiến trúc của thành phố hoặc mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.

Bãi bỏ khoản 4 Điều 41, cụm từ "dồn điền đổi thửa" tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014; Các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 06/01/2017.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 4/5/2021.
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 4/5/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Feb-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5113

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND148_18122020CP[E].pdf

Dòng thời gian

Nhà đất

blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử phạt hành vi gây "sốt đất"
blue-check Định hướng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Ý kiến của Chính phủ về các dự án sửa đổi luật giá, đất đai, đấu thầu và HTX
blue-check Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
blue-check Sẽ tiếp tục thanh tra xử phạt vi phạm về phân lô bán nền
blue-check Một số quy định mới về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM năm 2022 (để tính bồi thường, tái định cư)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai
blue-check Chương trình phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2021-2030
blue-check Quy trình xác thực và giải quyết đăng ký biến động đất đai trên Cổng dịch vụ công
blue-check Những quy định cần tuân thủ khi tính toán chỉ tiêu dân số trong các dự án nhà ở
blue-check Định hướng sửa đổi pháp luật đất đai đến 2030 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Sổ hồng, Sổ đỏ tại Hà Nội
blue-check [Tp. HCM] Sửa đổi địa bàn áp dụng mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm 6 triệu đồng/tháng
blue-check Có được cho thuê lại nhà ở đang thuê của nhà nước?
blue-check [Hà Nội] Từ 13/6/2022, tham gia đấu giá đất phải đặt cọc ít nhất 20% giá khởi điểm
blue-check Sửa đổi một số thủ tục về cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát lại hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương
blue-check Nghiêm cấm phân lô, bán nền đất đồi núi
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường thanh tra hoạt động đấu giá đất đai