LuatVietnam

stop-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép bưu chính

Quyết định số 3617/QĐ-UBNDstatus1 ngày 1/10/2020 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính và chuyển phát thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông (11 trang)
Posted: 4/11/2020 2:04:48 PM | Latest updated: 24/6/2022 1:36:54 PM (GMT+7)

06 thủ tục được công bố kèm hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm:

1. Cấp giấy phép bưu chính

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất, hư hỏng

5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất, hư hỏng

Các thủ tục này được quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BTC và Quyết định 927a/QĐ-BTTTTstatus1 ngày 1/6/2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2020.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục từ V.41 đến V.46 ban hành kèm theo Quyết định số 6517/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 21/6/2022, thay thế bằng Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 21/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2020
Hết hiệu lực 21-Jun-2022
Văn bản thay thế

follow 2089/QĐ-UBND - Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký Danh sách cấp giấy đi đường cho nhân viên bưu chính, viễn thông tại Hà Nội
blue-check Công bố Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về chất lượng mạng di động 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về truy nhập vô tuyến đối với thiết bị 5G English attachment